Home > @plasmicapp/loader-react > InternalPlasmicComponentLoader

InternalPlasmicComponentLoader class

Signature:

export declare class InternalPlasmicComponentLoader 

Constructors

Constructor Modifiers Description
(constructor)(opts) Constructs a new instance of the InternalPlasmicComponentLoader class

Properties

Property Modifiers Type Description
opts InitOptions

Methods

Method Modifiers Description
clearCache()
fetchComponentData(specs, opts)
fetchComponentData(specs)
fetchComponents()
fetchPages(opts)
getActiveSplits()
getActiveVariation(opts)
getBundle()
getGlobalVariants()
getLookup()
getProjectIds()
getTeamIds()
maybeFetchComponentData(specs, opts)
maybeFetchComponentData(specs)
registerComponent(component, meta)
registerFunction(fn, meta)
registerGlobalContext(context, meta)
registerModules(modules)
registerPrefetchedBundle(bundle)
registerToken(token)
registerTrait(trait, meta)
setGlobalVariants(globalVariants)
subscribePlasmicRoot(watcher)
substituteComponent(component, name)
trackConversion(value)
trackRender(opts)
unsubscribePlasmicRoot(watcher)